Buitenlandstages huisartsgeneeskunde voor medische studenten

De WHIG heeft geen overzicht over de vele stagemogelijkheden voor medische studenten. Wij hebben geen zicht op welke huisartsen/voormalige tropenartsen in ons netwerk plaats hebben voor co-assistenten. Echter, omdat wij stages huisartsgeneeskunde ook voor het artsexamen nuttig vinden, is hier enige informatie.

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) – The Netherlands

Sinds 1951 bestaat IFMSA als forum om ideeën en expertise uit te wisselen tussen medisch studenten over onderwerpen als volksgezondheid, medisch onderwijs, reproductieve gezondheid en mensenrechten. IFMSA stelt zich ten doel de geneeskundestudenten over de hele wereld te dienen door het promoten en mogelijk maken van internationale samenwerking. IFMSA biedt professionele trainingen en streeft ernaar bij te dragen aan de ontwikkeling van cultureel bewuste en sociaal verantwoordelijke artsen. Voor meer informatie zie: http://www.ifmsa.org/

Via IFMSA-NL zetten ongeveer 450 Nederlandse medisch studenten zich actief in voor Global Health. IFMSA-NL is onderverdeeld in verschillende werkgroepen die zich elk met een bepaald aspect van de gezondheid bezighouden. Een van deze werkgroepen is de werkgroep Medisch Onderwijs, waar het project ‘Aches & Pains’ deel van uitmaakt. In Nederland organiseert deze werkgroep verschillende projecten als aanvulling op de medische curricula.
Voor meer informatie zie: www.ifmsa.nl

Voor stages in EngelandClick

Voor bijzondere stages, bv voor leiderschapstraining in KeniaClick
VVAA-AMREF bieden zo’n stage aan: Het Future Leaders Healthprogramma is een programma waarmee ouderejaars studenten en net afgestudeerden die een medische of paramedisch studie volg(d)en, de mogelijkheid geboden wordt om intensief aan de slag te gaan met de persoonlijke ontwikkeling van zijn talenten op gebied van leiderschap en sociaal ondernemerschap in een out-of-the-box omgeving.

Voor stages in Zuidafrika klik door naar de Website van de African Heath Placements (AHP)