WHIG organisatie

De Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (WHIG) bestaat sinds…
Inmiddels is de WHIG…
De WHIG is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde én onderdeel van het Nederlands Huisarts Genootschap.
De Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (WHIG) bestaat sinds 1989.
Het is opgezet door tropenartsen, die na terugkomst als huisarts in Nederland, hun opgedane kennis uit de tropen niet verloren wilden laten gaan.
Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de Reizigersadvisering in de huisartsenpraktijk. De artsen geregistreerd voor Reizigersadvisering houden hun kennis op peil door deel te nemen aan de nascholingen (o.a. PaOH) en zich aan te sluiten bij een Reizigers Advies Toets Overleg (RATO).

Het volgende project was het opstarten van de ondersteuning van het Moi University Family Medicine Training Program in ELDORET, Kenia. Dit loopt inmiddels al sinds 2001 en elk jaar studeren er meerdere Keniaanse Family Practioners af. De WHIG staat garant voor de college gelden van de artsen in opleiding.
Inmiddels bestaat de WHIG uit een kerngroep van 10 leden, allen tropenartsen van origine en nu werkend als huisarts in Nederland. De achterban bestaan uit ruim 100 (tropen)huisartsen.
De WHIG is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde.