Wie zijn wij?

In 1995 werd de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (WHIG) opgericht door een groep gepassioneerde huisartsen met ervaring in de tropengeneeskunde.
Wat wij doen ziet u op die pagina.

De WHIG kent een dagelijks bestuur en de kerngroep van actieve leden:

Irma Baltes

Secretaris

Irma werkte als tropenarts in Tanzania, Ethiopië en Oeganda. Ze heeft de Master International Health aan het tropeninstituut gevolgd en is daarbij actief op het gebied van ongedocumenteerde migranten en seksuele en reproductieve gezondheid. Op dit moment werkt ze als huisarts in Amsterdam en regio. 

Sylvia Mennink

Voorjaarssymposium & DIGH/NHG

Sylvia is huisarts en was tropenarts in Curaçao en Sierra Leone. Zij was actief bij de LOVAH (werkgroep Onderwijs).
Sinds 2009 is zij lid van de WHIG, tot 2017 voorzitter en altijd betrokken bij het voorjaarssymposium en lid van de NHG werkgroep Diversiteit & Global Health (DIGH). Zij is docent op de huisartsopleiding Amsterdam UMC-VUmc en leerlijnhouder onderwijsportefeuille ‘Diversiteit’.

Eline Dekker

Voorjaarssymposium WHIG

Als geneeskundestudent was Eline actief bij the International Federation of Medical Students Association, tijdens de huisartsopleiding voorzitter van de Werkgroep Europese Samenwerking en nu alweer een aantal jaar medeorganisator van het voorjaarssymposium. Eline werkt als huisarts in Harmelen.

Maarten Dekker

Portefeuille NVTG

Maarten werkte als tropenarts in Zambia en Ethiopië. Hij neemt waar in verschillende praktijken en asielzoekerscentra. Namens de WHIG is hij de link met de Nederlandse Vereniging voor Tropengeneeskunde (NVTG) en zal hij de organisatie van de jaarlijkse onderwijsdag voor AIGT van Rob Sijbers overnemen.

Simone Jaarsma

PR/website/nieuwsbrief

Simone werkte voor 7 jaar als tropenarts in Uganda en Lesotho en daarna voor 6 jaar als public health specialist in Zambia. Sinds 2013 werkt ze als huisarts in Kerkrade, Zuid-Limburg en is in februari 2020 gestart als docent op de huisartsopleiding in Maastricht. 
Zij coachte in 2019 2 Kenyaanse AIOS FM in Mariakani als staflid van Aga Khan Uni. Nairobi

Klaartje Olde Loohuis

Portefeuille Wetenschap
Herregistratie AIGT

Klaartje is tropenarts en huisarts en woont momenteel met haar gezin in Ivoorkust waar ze oa wetenschappelijk onderzoek doet naar risico-predictie en ‘respectful maternity care’ voor vrouwen met hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap in Ghana. https://spotstudyghana.com.
Zij is lid van de cie herregistratie AIGT.

Pieter van den Hombergh

Vice-voorzitter Peter Manschotfonds
Vice-voorzitter Support Group
Webmaster
Externe projecten

Troepenarts in Kenya 1980-84. Huisarts in Almere en H’sum tot 2001. Werkte bij NHG en later als beleidsadviseur bij de LHV.
Nu consultant Family Medicine and PC.
Adviseur voro EMA-werkgroep van EFPC

pieter

Wim Heres

Externe projecten
Bestuur PM-fonds

Troepenarts in Malawi, nu huisarts in Helmond.

Alexa ter Horst,

Penningmeester

Steven van de Vijver

Voorzitter Support Group Bestuurslid Peter Manschotfonds
Externe projecten

Maarten Borg

Voorzitter Werkgroep Reizigersadvisering WHIG en
Regionaal toetsingsoverleg (RATO)

Maarten is huisarts en helpt mee met de organisatie van het jaarlijkse  symposium. Als vz. van de werkgroep reizigersadvisering zet hij zich in voor de ontwikkeling daarvan.
Naast zijn werk doet hij parttime de opleiding International Health aan het KIT.
Hij neemt de organisatie van de jaarlijkse huisartsen/psychiatrie onderwijsdag voor AIGT’s over van Rob Sijbers

Cees Sluimer,

LCR en Brede Werkgroep Reizigersadvisering

Cees heeft tropenarts in Tanzania en Lesotho gewerkt. Nu is hij praktijkhoudend huisarts in Deventer en doe t aan reizigersadvisering.
Namens de WHIG zit hij in de Brede Werkgroep van het LCR. Ook is hij lid van het local scientific committee van het NECTM8 (Northern European Congress on Travel Medicine) in R’dam (vanwege corona in 2021)

Leon van Groenendael

Voorzitter ad interim WHIG

Tessa Versteegde

Webmaster

Tessa is huisarts np en werkte als tropenarts in Angola. Zij was jarenlang secretaris van de WHIG en heeft de website in beheer.

Rob Sijbers

Organisatie studiedag AIGT