Workshop Herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij vluchtelingen en niet-westerse patiënten

Arq Academy organiseert workshops voor professionals die betrokken zijn bij de zorg aan vluchtelingen (kinderen, gezinnen, alleenstaande minderjarige asielzoekers). Met name huisartsen hebben met deze groepen te maken. Hoe herken je signalen van psychotrauma bij deze doelgroep? Welke culturele factoren spelen een rol? Hoe kun je bij gebleken indicatie voor behandeling efficiënt en gericht doorverwijzen?

Doelgroep

  • Huisartsen en POH-GGZ

Doelstellingen

Na de training:
– kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder PTSS) bij vluchtelingen herkennen en interpreteren;
– hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op posttraumatische klachten;
– weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen eerstelijnsinterventie toepassen.

Programma

17.00 uur Inloop, koffie, soep, broodjes

17.30 uur Inleiding PTSS – achtergrond bij de situatie van vluchtelingen en niet-westerse patiënten

18.00 uur Screener: introductie en oefenen

18.45 uur Cultural Formulation Interview: toelichting en oefenen

19.15 uur Pauze

19.30 uur Interventies voor verwijzing of ter overbrugging, crisissignaleringsplan, Farmacotherapie

20.30 uur Afsluiting

Trainers

Rembrant Aarts – Psychiater Samrad Ghane – GZ-psycholoog

Workshops met Open inschrijving

We verzorgen open workshops op:
– woensdag 18 januari 2017
– woensdag 10 mei 2017
van 17.00 – 20.30 uur bij Arq Academy, Nienoord 13 in Diemen. De kosten voor de open inschrijving workshops zijn € 85 p.p.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@academy.arq.org.
Telefonische informatie: 020 – 660 1970 (Arq Academy).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij: Huisartsen (ABC1) en Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ).