Zorggroepensteun

Oproep aan zorggroepen en coöperaties van huisartsen

Nederlandse huisartsen steunen aankomende huisartsen in Kenia

Wij vragen graag uw hulp bij het opleiden van Keniaanse basisartsen tot huisarts (Family Physician or FP).

In Kenia hebben veel mensen onvoldoende of geen toegang tot medische zorg, omdat de bestaande zorg sterk gespecialiseerd en vooral in de steden geconcentreerd is. Als gevolg ontberen vooral de bewoners van het platteland adequate medische zorg, naar schatting 30 miljoen Kenianen. Mede daarom is Kenia in 2005 begonnen met de opleiding van tot dan toe niet aanwezige huisartsen en kent het nu 15 gespecialiseerde huisartsen (FPs) en 15 FPs in opleiding. Deze huisartsen zijn te vergelijken met de vroegere tropenartsen en doen ook dat werk. Zie hun website

Bij het opleiden van deze en toekomstige FPs speelt Nederland niet toevallig een belangrijke rol. De ondertekenaars van deze brief zijn actief betrokken bij de medisch inhoudelijke, wetenschappelijke, onderwijskundige en management aspecten van de opleiding en het vak huisarts in Kenia. Hun organisaties, waaronder de WHIG, de Universiteit van Maastricht, het Peter Manschot Fonds, en de NVTG zorgen ervoor dat genoemde deskundigen hun werk in Kenia kunnen doen, terwijl de Keniaanse overheid een bescheiden salaris betaalt plus hun “scholarships”. Die scolarships zijn geschrapt, omdat ook in Kenia bezuinigingen worden doorgevoerd. Velen kiezen daarom voor een ander specialisme of gaan naar het buitenland. Deze aanmoedigingspremie zal helpen tegen de braindrain (geen van de 30 -15 FPs en15 in opleiding – is of wil naar het buitenland gaan). Het helpt ook om te komen tot een substantieel aantal FP’s zodat ze een verschil kunnen gaan maken. De eerste district ziekenhuizen met een Supermedical intendant/ FM-orientatie zijn een succes.

Daarom willen wij u graag uitnodigen om als zorggroep een Keniaanse huisarts-in-opleiding financieel te adopteren voor 2000 euro per jaar, gedurende drie tot vier jaar. Voor uw zorggroep van bijvoorbeeld 80 huisartsen komt na belastingaftrek neer op 25 euro per huisarts per jaar. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.

Er zijn al twee zorggroepen, die hier meteen de handen voor op elkaar kregen. De zorggroep Helmond (Wim Heres) en Huisartsencooperatie “De Baarsjes” in Amsterdam.

Graag lichten ondergetekenden hun verzoek nader toe: aarzel niet om ons een emailtje te sturen of even te bellen.
Klik voor de brief met foto, die meer informatie voor uw zorggroep bevat.

Met vriendelijke groeten.
Marianne Holtland en Hans Bakker holtbakk@xs4all.nl.
Namens het Peter Manschot Fonds en de Supportgroep van de WHIG
Rekeningnummer Peter Manschot Fonds: ABN/AMRO 493776664